Certificate IH

Obţine un certificat International House

Certificatele International House sunt prestigioase și se bucură de o bună recunoaștere internațională.

Centrul nostru eliberează certificate de absolvire a cursurilor  în care se atestă :

  • perioada de participare la curs
  • nivelul de studiu absolvit
  • competențele dobândite
  • corespondentul de nivel conform Cadrului European Comun de Referință.

Certificatele sunt înseriate și se acordă sub timbrul sec al Fundației, în urma promovării testului final.